همکاران

حامد سلطان‌نژاد

مدیر اجرایی

مسعود قوی‌زاد

مدیر تولید

ملیحه مرتضوی

مدیر محتوا

محسن اصدق‌پور

مدیر هنری

علی جمال‌زاده

مهندس نرم‌افزار

امین اکبری

کپی‌رایتر

محبوبه مرتضوی

تصویرساز، طراح گرافیک

حمید سلطان‌نژاد

طراح موشن

ابولفضل پیمائی

ناظر چاپ