ویدیو معرفی اسمارتچ

ویدیو معرفی اسمارتچ

ویدیو معرفی اسمارتچ ساخت و تولید ویدیو برای پلتفرم اسماتچ که یکی از کسب‌وکارهای زیر مجموعه دیجی‌کالا است. با نمایش ویژگی‌های پلتفرم همراه دو اینفلوئنسر اینستاگرام، امکانات آن را به نمایش گذاشتیم. ممنون بابت تماشا برای مشاهده جزئیات کامل پروژهروی لینک وبسایت کلیک کنید...
سیستم طراحی ورب

سیستم طراحی ورب

سیستم طراحی ورب We designed Verb’s design system, which includes icons and the structure used in the website according to the logo, color, and the brand’s visual identity. VERB Logo Redesign VERB Infrastructure Solutions Logo Redesign thanks for watching To view full...
طراحی صفحه محصول اسپیس

طراحی صفحه محصول اسپیس

HTN-Prime Product Landing Page We designed the product introduction page HTN-Prime digital handles. We took Top-notch photos of the products to showcase their features and quality to the customers. SPACE Digital Series 360 degree fingerprint detection Smart Lock...
تولید محتوای رسانه اچ‌تی‌ان پرایم

تولید محتوای رسانه اچ‌تی‌ان پرایم

تولید محتوای رسانه اچ‌تی‌ان پرایم ساخت و تولید ویدیو برای پلتفرم اسماتچ که یکی از کسب‌وکارهای زیر مجموعه دیجی‌کالا است. با نمایش ویژگی‌های پلتفرم همراه دو اینفلوئنسر اینستاگرام، امکانات آن را به نمایش گذاشتیم. ممنون بابت تماشا برای مشاهده جزئیات کامل پروژهروی لینک...
ویدیو کارخانه اچ‌تی‌ان پرایم

ویدیو کارخانه اچ‌تی‌ان پرایم

ویدیو کارخانه اچ‌تی‌ان پرایم ساخت و تولید ویدیو برای پلتفرم اسماتچ که یکی از کسب‌وکارهای زیر مجموعه دیجی‌کالا است. با نمایش ویژگی‌های پلتفرم همراه دو اینفلوئنسر اینستاگرام، امکانات آن را به نمایش گذاشتیم. ممنون بابت تماشا برای مشاهده جزئیات کامل پروژهروی لینک وبسایت...